Zámkové polykarbonátové prosklívací panely | Polykarbonátové desky | Zenit

Zámkové polykarbonátové prosklívací panely

Polykarbonátový zámkový panelový systém s koextrudovanou UV ochranou je převážně využíván pro vertikální a nakloněné prosklení.

Hlavní výhoda zámkových panelů spočívá v možnosti vytvoření dlouhého prosvětlovacího pásu, aniž bychom museli použít hliníkových krycích lišt a těsnění pro spojení desek. A proto je zámkový prosklívací systém vhodný pro jakékoliv transparentní prosklívací aplikace.

Pokud je to nutné vzhledem k výšce prosklení nebo vysokému požadavku na zatížení, musí být instalováno několik pomocných horizontálních podpor mezi dvě hlavní a upevnění musí být provedeno pomocí AL plochých spon ( viz. obr. ).

Tyto spony umožňují pevné připevnění na konstrukci a přitom nezabraňují panelům v jejich tepelné roztažnosti. Systémy též umožňují vsazení větracích oken do takto vzniklých prosvětlovacích pásů.

Vlastnosti zámkových polykarbonátových panelů

 • vysoká kvalita denního světla
 • nákladová efektivita
 • tepelně izolační vlastnosti
 • snadná údržba
 • bezpečnost
 • redukce oslnění
 • odolnost vůči ohni
 • vyhovují stavebním normám
 • dlouhodobá životnost
 • estetický dojem
 • nepoškozují životní prostředí
 • jednoduchá instalace
 • ...

Zámkové panely a jejich použití

 • průmyslové haly
 • sportovní zařízení
 • vnitřní příčky
 • ...