Montážní postup polykarbonátové zámkové panely | Polykarbonátové desky | Zenit

Montážní postup polykarbonátové zámkové panely

Click 16

 

Před započetím instalace si nejprve pečlivě prostudujte montážní návod !!!


Tyto polykarbonátové desky je ideální podkládat dřevěnou konstrukcí, která je tvořena příčnými podpěrami vzdálenými cca 1000 mm!

 

Přípravné práce

 • Zkontrolujte zda jsou komůrky všech panelů bez viditelných nečistot.
 • Folii na vrchní straně desky indikující UV filtr ponechte po celou dobu instalace na panelech.
 • AL „F“ profil je nutné upravit tak, aby lícoval s AL „U“ profilem na spodní i horní hraně, a zároveň zakrýval bok přístřešku.
 • Otevřené konce komůrek uzavřete plnou AL páskou (ochrana před vnikáním hmyzu, prachu a drobných nečistot).
 • Na konstrukci nalepte spodní samolepící mikroporézní pryž 50x3mm (panely nesmí ležet přímo na konstrukci!). V naší nabídce naleznete tuto pryž šedé či bílé barvy, šíře 30; 50 a 60 mm.

Instalace

 • Důkladně vsaďte první panel (s odříznutým zámkem) do AL „F“ profilu (můžete použít gumovou nebo dřevěnou paličku) označenou stranou nahoru (tato strana je opatřena UV filtrem).
 • AL „F“ profil připevňete ze strany ke konstrukci - na konce latí (např. vruty 4,0 x 35 mm s čočkovou hlavou přes podložky s gumou).
 • Do drážky v panelu Click vyvrtejte otvor tak, aby panel bylo možno přichytit ke každé lati – provrtejte pouze panel, ne lať!!!
 • Pro připevnění panelů Click k latím nosné konstrukce použijte plastové podložky Click. 
 • Instalujte druhý panel na konstrukci tak, že ho nasadíte do prvního panelu.
 • Panely do sebe musí zapadnout tak, že zámky „cvaknou“.
 • Postup opakujte až do instalace předposledního panelu.
 • Poslední panel (s odříznutým zámkem) připevněte pomocí AL „F“ profilu podobně jako první ke konstrukci pomocí šroubů s čočkovou hlavou přes podložky s gumou).

Dokončení

 • Na konce panelů opatřené AL páskou nasaďte AL ukončovací „U“ profily (můžete použít gumovou nebo dřevěnou paličku).
 • Na horní hranu panelů nasaďte AL „U“ profil jednoduchý.
 • Na spodní hranu panelů nasaďte AL „U“ profil s prodlouženou hranou.
 • Pokud je horní hrana zastřešení u domu nebo stěny, je nutné aby vzdálenost mezi horní hranou a domem nebo stěnou byla min. 100 mm.